info[at]behtatahvie.com

051-3 845 40 40

دریافت گواهینامه استاندارد ISO 29990:2010 ( استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت مراکز آموزشی)
استاندارد ISO 29990:2010
استاندارد بین المللی سیستم کیفیت مراکز آموزشی
استاندارد ایزو 29990:2010 استاندارد آموزش برای سازمان هایی است که خدمات آموزشی و یادگیری غیر رسمی ارائه می کنند. این استاندارد الگویی عام و کلی در جهت به کارگیری و عملکرد موثر متخصصان کیفیت در زمینه طراحی، تکوین و عرضه تحصیلات غیر رسمی و آموزش های تکمیلی ارائه می کند.
از آنجایی که امروزه، آموزش نقش کلیدی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد و بدون فرایند آموزش مطمئن و کارآمد، به مرور زمان سازمان از قافله رقابت با سایر رقبا در خواهد ماند. شرکت بهتا تهویه قشم بر آن شد که در جهت برآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان در راستای بهبود سیستم، ارتقا توانمندی و شایستگی نیروی انسانی، افزایش توان رقابتی، رسمیت بین المللی و توسعه فعالیت‌های آموزش و ... آموزشگاه فنی و حرفه ای هورباد را در سال 1398 تاسیس کند.
از اهداف مهم این آموزشگاه می توان به:
• در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و انتظارات کلیه طرف‌های ذی نفع در ارائه خدمات آموزشی از طراحی تا اجرای آن
• تمرکز بر خروجی فرآیند‌های یادگیری به منظور پایش کیفیت و اثربخشی آن‌ها با امکان فرآیند ارزشیابی و اثربخشی در سطح رفتار
• توسعه بدنه خدمات پس از فروش و ارتقا صلاحیت ها و مهارت های پرسنل این بخش
• تمرکز بر نهادینه نمودن کیفیت در ارائه خدمات در جهت جلب رضایت مشتریان با تعریف آموزش های الزامی بدو استخدام و حین کار
اشاره کرد.
دریافت گواهینامه استاندارد ISO 29990:2010 ( استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت مراکز آموزشی)