info[at]behtatahvie.com

051-3 845 40 40

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QMS

با پیشرفت تکنولوژی تولید کالا و توسعه و فراگیری خدمات، گرایش سازمان های معتبر در راستای حفظ و ارتقا کیفیت، به سمت و سویی متمایل شده که منطق استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، متناسب با چشم انداز سازمان و بنا به خواست سازمان های دولتی و خصوصی، مشتریان و .... به عنوان لازمه تحقق اهداف کلان، مورد استقبال قرار گرفته است.

سیستم مدیریت کیفیت دقیقا همان چیزی است شرکت ها با بکارگیری آن، فرصتهای جدید به وجود آمده در بازار را بر اساس نیاز مشتریان شناخته، به آن نفوذ پیدا کرده و موجبات رضایت آنان را فراهم می کنند.

این سیستم شامل کنترل مستمر کیفیت محصولات و خدمات مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 بر اساس دستور العمل ها و استانداردهای کنترل کیفیت با هدف ایجاد سازماندهی، نظارت کیفی جهت حصول اطمینان از رضایت مشتری، روند صحیح اجرای تولیدات - خدمات و بهبود فرآیندها توسط دفتر بهبود روش ها و سیستم های مدیریتی شرکت بهتا تهویه قشم در حال اجرا است.

شرکت بهتا تهویه قشم به عنوان مرجع عرضه کننده محصولات و خدمات با نام تجاری "ریوکو (RYOKO)"، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 را که مجموعه ای از سیاست ها، فرآیندها، روش ها و سوابق است بر پایه:

 • پیاده سازی سیاست های کلان مدیران ارشد و میانی سازمان،
 •  شناسایی نیازهای مشتریان،
 • چگونگی ایجاد و ارائه محصول و خدمات و ...

 آغاز کرده و این فرآیند با تعیین خط مشی و اهداف کیفیت شرکت در جهت بهبود فرآیندها در حال پیاده سازی است. استقرار این استاندارد بر مبنای رضایت مشتری این مجموعه را از دیگر رقبا متمایز ساخته و مشتریان خواهان کسب و کار خود با این شرکت می باشند.

مزایای مهم استقرار این سیستم در شرکت بهتا تهویه قشم می توان به این موارد اشاره کرد :

 • تمرکز بر بهبود رضایت مشتری
 • بهبود مشکلات و کارایی شرکت
 • تعریف، کنترل و بهبود فرآیندهای درون شرکت
 • ایجاد نقش رهبری
 • برنامه ریزی نتایج و تغییرات مورد انتظار
 • شناسایی تهدیدها و فرصت ها
 • ایجاد اطلاعات مستند(روش ها، دستور العمل ها کاری، فایل ها و .....)
 • نظارت بر شرکت ( اندازه گیری، ممیزی، بازبینی و ....)
 • کنترل و پایش فرآیندها
 • مدیریت و ارزیابی ریسک و تعریف راهکارهای اصلاح
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QMS